Foundation-Icoon-grey

Historiek

Begin 2014 heeft de raad van bestuur van Foundation 1904 vzw de voorbije 3 werkingsjaren geëvalueerd. Dankzij de steun van heel wat sympathisanten, werd er circa 50.000 euro opgehaald voor diverse sociale projecten en goede doelen. Geld dat ondertussen goed besteed werd en heel wat mensen een beetje geluk heeft bijgebracht.

Maar uit deze oefening blijkt ook dat, om het in voetbaltermen te zeggen, ons speelveld beperkt blijft. Al te dikwijls moeten we op dezelfde mensen en bedrijven teruggevallen. Het gevoel “oud-speler” is jammer genoeg meer ingeburgerd bij de iets oudere generatie. Jonge “gepensioneerde” voetballers hebben veel minder affiniteit met verenigingen zoals Foundation 1904.

Daarom verbreden we ons spectrum en zijn we op zoek gegaan naar nieuwe geëngageerde mensen. Vanaf mei 2014 maken Koen Anciaux, Eddy Smets, Jan Simons en Mieke Van Cauwenberghe deel uit van de raad van bestuur. Zo is niet alleen de opvolging van onze betreurde vriend Paul Dens verzekerd, maar hebben we een aantal sterke schouders bijgekregen om de nieuwe (door)start te realiseren. Samen met het vertrouwde bestuur, zal hun vrijwillige inzet voor een nieuwe relance zorgen.

We stellen ook graag onze sponsors aan u voor. De sponsors van het eerste uur krijgen gezelschap van een tiental nieuwe namen. Hun logo vind je op de website. Hartelijk dank aan deze mensen!

Ook onze doelstellingen en benaming krijgen een update. We schrappen alle organisaties die als vaste begunstigden werden opgenomen in onze statuten. Zij worden vervangen door de G-ploegen van KVM en RCM (via rechtstreekse gift), naast jaarlijks door de Raad van Bestuur aan te duiden sociale projecten of goede doelen. Bij voorkeur uit de regio Mechelen.

En, “last but not least”, omdat het hele gebeuren overstijgend wordt aan het voetbal, wijzigen we onze naam. ‘Foundation 1904 vzw’ wordt ‘Foundation Mechelen vzw’. Trouw aan onze principes blijven alle functies onbezoldigd en worden alle winsten aangewend om hogervermelde doelgroepen te ondersteunen.