Foundation-Icoon-grey

Het Charter

Onze leden, partners en sponsors dragen het gedachtegoed van ‘Foundation Mechelen’ mee uit. Deze voortzetting van de vzw ‘Foundation 1904’ overstijgt het oorspronkelijke initiatief van oud-spelers van Racing Mechelen en KV Mechelen en staat los van alle clubbelangen of politieke overtuigingen. Alle betrokkenen hebben slechts één doel voor ogen: via hun inbreng iets doen voor mensen die het omwille van uiteenlopende redenen minder gemakkelijk hebben in onze samenleving.

Mede dankzij de steun van onze sponsors en partners kan ‘Foundation Mechelen vzw’ zijn geplande projecten tot een succes laten uitgroeien. Zoals statutair vastgelegd komen de winsten van de VZW deels ten goede aan de G-ploegen van Racing Mechelen en KV Mechelen. Verder wordt er jaarlijks door de raad van bestuur minimaal één project uit de Mechelse regio verkozen, die ook op onze steun mag rekenen. Binnen ‘Foundation Mechelen’ is geen plaats voor bezoldigde mandaten. Daarom danken wij van harte al onze leden, sponsors en partners voor hun vrijwillige inzet en financieel engagement!